วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

กิจกรรม/ภาพ

กรกฎาคม พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันพุธ 12 กรกฎาคม 2560 (6 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 09.30-11.00 น. (6 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.00-15.00 น. (6 ภาพ)

พฤษภาคม พ.ศ.2560
images พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด กองการเงิน ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 (26 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันพุธ 19 เมษายน 2560 (6 ภาพ)
images กง.สงป. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 12) เป็นประธานในพิธีฝึกการอบรม (12 ภาพ)

มีนาคม พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2560 (9 ภาพ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
images ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 (8 ภาพ)
images ข้าราชการสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ 24 มกราคม 2560 (12 ภาพ)
images 7 ก.พ.60 กง.จัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่1 ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอำนวยการ ชั้น 4 รพ.ตร. (8 ภาพ)
images กง.ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และครบรอบวันสถานปนา 84 ปี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 (8 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 5 อัลบั๊ม [1]