วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

กิจกรรม/ภาพ

พฤศจิกายน พ.ศ.2561
images การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุม กง. อาคาร 4 ชั้น 1 (11 ภาพ)

ตุลาคม พ.ศ.2561
images วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการเงินปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ (6 ภาพ)
images วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.45 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด กง. ตั้งแต่ระดับ ผกก.ลงมา เข้าร่วมรับฟังชี้แจงภารกิจที่ข้าราชการตำรวจต้องมีส่วนร่วมในวันสำคัญต่างๆ จาก รรท.ผบก.กง. โดยพร้อมเพรียงกัน (5 ภาพ)
images วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กลุ่มราชการสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย เข้าพบ พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ รรท.ผบก.กง. และ รอง ผบก.กง. (6 ภาพ)
images 3 ต.ค.61 ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้าร่วมรับฟังประชุมสั่งการ รรท.ผบก.กง. ณ ห้องประชุม กง. อาคาร 4 ชั้น 1 โดยพร้อมเพรียงกัน (6 ภาพ)
images พิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจกองการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28 ก.ย.2561 (4 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2561
images พล.ต.ต.ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์ ผู้บังคับการกองการเงิน และ ผู้บังคับบัญชาในสังกัดกองการเงิน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.หญิง เรวดีเปลียนสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (4 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันจันทร์ 10 กันยายน 2561 (6 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2561
images พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด กองการเงิน ประจำปี 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (9 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ร่วมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาในสังกัด 10 เม.ย.61 (24 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และครบรอบวันสถาปนากองการเงิน 85 ปี วันที่ 30 ม.ค.61 (8 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันพุธ 12 กรกฎาคม 2560 (6 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 09.30-11.00 น. (6 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.00-15.00 น. (6 ภาพ)

พฤษภาคม พ.ศ.2560
images พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด กองการเงิน ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 (26 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันพุธ 19 เมษายน 2560 (6 ภาพ)
images กง.สงป. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 12) เป็นประธานในพิธีฝึกการอบรม (12 ภาพ)

มีนาคม พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2560 (9 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2]