วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

กิจกรรม/ภาพ

กันยายน พ.ศ.2561
images พล.ต.ต.ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์ ผู้บังคับการกองการเงิน และ ผู้บังคับบัญชาในสังกัดกองการเงิน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.หญิง เรวดีเปลียนสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (4 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันจันทร์ 10 กันยายน 2561 (6 ภาพ)

มิถุนายน พ.ศ.2561
images พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด กองการเงิน ประจำปี 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (9 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ร่วมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาในสังกัด 10 เม.ย.61 (24 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และครบรอบวันสถาปนากองการเงิน 85 ปี วันที่ 30 ม.ค.61 (8 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันพุธ 12 กรกฎาคม 2560 (6 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 09.30-11.00 น. (6 ภาพ)
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.00-15.00 น. (6 ภาพ)

พฤษภาคม พ.ศ.2560
images พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด กองการเงิน ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร 4 ชั้น 1 (26 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันพุธ 19 เมษายน 2560 (6 ภาพ)
images กง.สงป. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 12) เป็นประธานในพิธีฝึกการอบรม (12 ภาพ)

มีนาคม พ.ศ.2560
images ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2560 (9 ภาพ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
images ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 (8 ภาพ)
images ข้าราชการสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ 24 มกราคม 2560 (12 ภาพ)
images 7 ก.พ.60 กง.จัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่1 ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอำนวยการ ชั้น 4 รพ.ตร. (8 ภาพ)
images กง.ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และครบรอบวันสถานปนา 84 ปี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 (8 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 7 อัลบั๊ม [1]