ที่ตั้งและการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ตั้ง : กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน
อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 

งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองการเงิน

โทร. 0-2205-2325-6 โทรสาร 0-2205-2419

E-mail : [email protected]

FB : https://www.facebook.com/2476financeofficial/

 

แผนผังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 คืออาคาร 19 เดิม
 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

 

 

 

สถิติการเข้าชม