ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

  "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2562                              ณ สโมสรตำรวจ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย.2562"

สามารถดาวน์โหลด การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ได้ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2562

  ลงทะเบียนตอบรับเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2562 ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

04

Jun

2019

แจ้งเบอร์โทรสารสำหรับการส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมฯ 0 2205 1610 

(ฝ่ายอำนวยการ)

30

May

2019

(ฝ่ายการเงิน 5)

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม