ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

วิสัยทัศน์ ***เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**

ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**

"30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม