กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

กฎหมายทั่วไป

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบบุคลากร

New GFMIS Thai

 • ระบบงบประมาณ (FM)
  • เอกสารประกอบการอบรมระบบงบประมาณ (FM)

  • การใช้งานระบบงบประมาณ (FM) - ตอนที่ 1

  • การใช้งานระบบงบประมาณ (FM) - ตอนที่ 2

  • การใช้งานระบบงบประมาณ (FM) - ตอนที่ 3

  • การใช้งานระบบงบประมาณ (FM) - ตอนที่ 4

  • การใช้งานระบบงบประมาณ (FM) - ตอนที่ 5

 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(PO)และระบบรับนำส่ง(RP)
  • เอกสารประกอบการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง(PO)และระบบรับนำส่ง(RP)

  • การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบรับและนำส่ง (RP) - ตอนที่ 1

  • การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบรับและนำส่ง (RP) - ตอนที่ 2

  • การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบรับและนำส่ง (RP) - ตอนที่ 3

  • การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบรับและนำส่ง (RP) - ตอนที่ 4

  • การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบรับและนำส่ง (RP) - ตอนที่ 5

  • การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบรับและนำส่ง (RP) - ตอนที่ 6

 • ระบบเบิกจ่าย (AP)
  • เอกสารประกอบการอบรมระบบเบิกจ่าย (AP)

  • การใช้งานระบบเบิกจ่าย (AP) - ตอนที่ 1

  • การใช้งานระบบเบิกจ่าย (AP) - ตอนที่ 2

  • การใช้งานระบบเบิกจ่าย (AP) - ตอนที่ 3

  • การใช้งานระบบเบิกจ่าย (AP) - ตอนที่ 4

  • การใช้งานระบบเบิกจ่าย (AP) - ตอนที่ 5

 • ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
  • เอกสารประกอบการระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

  • การใช้งานรระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - ตอนที่ 1

  • การใช้งานรระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - ตอนที่ 2

  • การใช้งานรระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - ตอนที่ 3

  • การใช้งานรระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - ตอนที่ 4

 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (FA)
  • เอกสารประกอบการอบรมระบบสินทรัพย์ถาวร (FA)

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 1

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 2

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 3

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 4

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 5

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 6

  • การใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) - ตอนที่ 7

E-Payment

ตกลงกระทรวงการคลัง/ขอหารือ

พัสดุ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

 

 

 

สถิติการเข้าชม