การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุม กง. อาคาร 4 ชั้น 1

08 May 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม