กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามกฎหมายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

31 Jul 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม