คำสั่ง ตร.ที่ 526/2562 ลง 19 ก.ย. 2562 เรื่อง กำหนดแนวทางการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนต่างท้องที่

27 Sep 2019

ด่วนที่สุด ที่ 0007.34/ว 3095 ลง 19 ก.ย. 2562 เรื่อง แจ้งคำสั่ง ตร. และกำชับการปฏิบัติ

การชำระค่าปรับต่างสถานี

(ฝ่ายการเงิน 6)

 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม