หนังสือ ตร. (สงป.) ที่ 0010.241/2078 ลงวันที่ 21 มิ.ย.60 - เรื่อง กำชับการรับและนำส่งเงินค่าปรับสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบ GFMIS และการรายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผบช.น. , ผบช.ก. , ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ศชต. , ผบช.สตม. หนังสือ ตร. (กง.สงป.) ที่ 0010.241/903 ลงวันที่ 30 มี.ค.61 - เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2559 ผบช.น. , ผบช.ภ.1 - 9 , ผบช.ก. , ผบช.ทท. ,

07 May 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม