หนังสือเวียน กง.สงป. ที่ 0010.261/1381 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.261/1311 ลงวันที่ 5 เม.ย.61 เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง ผกก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเวียนเงินกันขยายที่ กค. อนุมัติ รอบ มี.ค.61 (ลง 18/4/61)

07 May 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม