หนังสือ กง.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.241/8672 ลงวันที่ 1 พ.ค.61 เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2561) เรียน ผบช.ก., ผบช.สตม., ผบช.ปส., ผบช.น., ผบช.ภ.1-9 , ผบช.ตชด., ผบช.ส., ผบช.ทท. (ลง 1/5/61)

07 May 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม