แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2562

04 Jun 2019

แจ้งเบอร์โทรสารสำหรับการส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมฯ 0 2205 1610 

(ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม