ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจบริหารงานการเงิน

01 Jul 2019

หนังสือ สงป. ที่ 0010.271/2948 ลง 28 มิ.ย.2562 แจ้งเวียน คำสั่ง ตร. ที่ 366/2562 ลง 26 มิ.ย.2562 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน โดยยกเลิกคำสั่ง ตร. ที่ 20/2561 ลง 16 ม.ค.2561

 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 

​​

 

พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง

WEB LINK

 

สถิติการเข้าชม