วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

กง.ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และครบรอบวันสถานปนา 84 ปี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images