วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

7 ก.พ.60 กง.จัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่1 ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอำนวยการ ชั้น 4 รพ.ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images