วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

7 ก.พ.60 กง.จัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่1 ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกอำนวยการ ชั้น 4 รพ.ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images