วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

ข้าราชการสังกัดกองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ 24 มกราคม 2560

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images