วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images