วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images