วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

กง.สงป. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 12) เป็นประธานในพิธีฝึกการอบรม

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images