วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                   ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้**       ** 30 มกราคม 2562 วันสถาปนากองการเงิน ครบรอบ 86 ปี **

ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 09.30-11.00 น.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images