วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

พล.ต.ต.ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์ ผู้บังคับการกองการเงิน และ ผู้บังคับบัญชาในสังกัดกองการเงิน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.หญิง เรวดีเปลียนสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images