วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

พิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจกองการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28 ก.ย.2561

  • images
  • images
  • images
  • images