วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

3 ต.ค.61 ข้าราชการตำรวจสังกัดกองการเงิน เข้าร่วมรับฟังประชุมสั่งการ รรท.ผบก.กง. ณ ห้องประชุม กง. อาคาร 4 ชั้น 1 โดยพร้อมเพรียงกัน

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images