วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.45 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด กง. ตั้งแต่ระดับ ผกก.ลงมา เข้าร่วมรับฟังชี้แจงภารกิจที่ข้าราชการตำรวจต้องมีส่วนร่วมในวันสำคัญต่างๆ จาก รรท.ผบก.กง. โดยพร้อมเพรียงกัน

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images