วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการเงินปฏิบัติหน้าที่เคารพธงชาติ

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images